Witamy na stronie internetowej firmy OREX


„Orex” jest firm� �lusarsko – budowlan� zajmuj�c� si� produkcj�:

  • prz�se� ogrodzeniowych
  • bram
  • furtek
  • krat

Wybrane produkty transportujemy i profesjonalnie montujemy zgodnie z �yczeniem klientów. 

Oferujemy równie� profesjonalny monta�:

  • automatyki do bram przesuwnych i skrzyd�owych
  • siatek ogrodzeniowych
  • ogrodze� panelowych

Nasze us�ugi oferujemy na terenie Lublina i okolic.